Na základe Vašich individuálnych požiadaviek a potrieb Vám vypracujeme konkrétnu cenovú ponuku, ktorá závisí najmä od rozsahu agendy, charakteru a náročnosti požadovaných služieb, pripravenosti dokladov a informácií na spracovanie a ostatných parametrov.