• osobné návštevy u klienta v dohodnutých časových intervaloch, podľa potreby
  • príprava a odovzdanie účtovných dokladov zo strany klienta v dohodnutej forme
  • účasť na manažérskych meetingoch klienta, podľa potreby

  • práca na informačnom systéme klienta na mieste alebo formou vzdialeného prístupu
  • vedenie účtovníctva v informačnom systéme Consulo, s.r.o., s individuálnymi nastaveniami podľa potrieb klienta