Consulo, s.r.o.
IČO: 44419538
IČ DPH: SK2022691209
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.22638/T

Sídlo (kancelária):
Sportová ulica 6926/28F
929 01 Dunajská Streda

e-mail: finance@consulo.sk

Ing. Tímea Nagyová (konateľ)

mobil: +421 904 308 139
e-mail: timea.nagyova@consulo.sk

Monika Ribánszka (konateľ)
mobil: +421 903 232 826
e-mail: monika.ribanszka@consulo.sk

Eva Hajdúová (finančný účtovník)
e-mail: eva.hajduova@consulo.sk