Ing. Tímea Nagyová
Finančný riaditeľ / konateľ

Po ukončení štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave začala svoju kariéru ako účtovník v Komárňanských tlačiarniach. Potom nasledovali 2 roky práce na centrále Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., v Bratislave ako metodik účtovníctva a neskôr v pozícii hlavného účtovníka. V kariére pokračovala od roku 2006 v spoločnosti Eastern Sugar Slovensko, a.s. ako hlavný účtovník. Na tejto pozícii pracovala do dňa prepustenia posledných zamestnancov tejto renomovanej výrobnej spoločnosti, pričom v poslednom roku fungovania spoločnosti mala na starosti kompletné vedenie finančného oddelenia a administratívy. Od januára 2009 posilňuje team spoločnosti Consulo, s.r.o. vo funkcii finančného riaditeľa .

Ing. Tímea Nagyová
Tel: +421 904 308 139
e-mail: timea.nagyova@consulo.sk
Monika Ribánszka
Hlavný účtovník / konateľ

Študovala na SPŠCH v Bratislave. Počas svojho pôsobenia v Eastern Sugar Slovensko, a.s. (1993- 2008) sa postupne rekvalifikovala; absolvovala ekonomické kurzy s odborným zameraním na jednoduché a podvojné účtovníctvo, kalkulácie, mzdy a personalistiku- pracovala na pozíciách bankový referent a samostatný finančný účtovník. V období r. 2005- 2008 pôsobila paralelne aj ako živnostník, viedla kompletné účtovníctvo pre malé a stredné podnikateľské subjekty.
Od januára 2009 pracuje na pozícií hlavného účtovníka Consulo, s.r.o.

Monika Ribánszka
Tel: +421 903 232 826
e-mail: monika.ribanszka@consulo.sk
Eva Hajdúová
Finančný účtovník

Po ukončení štúdia na SEŠ nadstavbovej v Bratislave pracovala 3 roky na pozícii účtovník v Labora š.p., v Bratislave. Následne bola zamestnaná v Europack a.s. (bývalý Obal a.s) v rovnakej funkcii. V období 1991-2007 pracovala v Eastern Sugar Slovensko, a.s. ako samostatný finančný účtovník. Venovala sa účtovaniu skladových zásob cukrovej repy a cukru, bankových výpisov, režijných nákladov. Do apríla 2009 bola zamestnaná v účtovnícko- poradenskej spoločnosti Gordia Slovakia, s.r.o., kde mala na starosti kompletné vedenie účtovníctva pre podnikateľské subjekty.
Od mája 2009 je členom teamu Consulo, s.r.o., na pozícii finančný účtovník.